SKB TR-23-27

Quantifying the contribution of abrasion versus block removal to subglacial erosion on basement rocks. Very-high resolution DSM analysis at Forsmark, east Sweden

2023

Krabbendam, Maarten; Finlayson, Andrew; Palamakumbura, Romesh; Hall, Adrian M

TR-23-27.pdf
17,23 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.