SKBF/KBS TR 79-03

Bergmekanisk bedömning av temperaturbelastning vid slutförvaret av radioaktivt avfall i berg (Rockmechanical evaluation of thermal load in connection with final storage of radioactive waste in rock)

1979

Stephansson, Ove; Leijon, Bengt

TR79-03webb_OCR.pdf
1,41 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.