SKB TR-23-17

Evaluation of shoreline displacement and glacial erosion at Forsmark using in situ 14C in quartz

2023

Goodfellow, Bradley W; Arjen P Stroeven, Arjen P; Lewerentz, Alexander; Hippe, Kristina; Heyman, Jakob; Lifton, Nathaniel A; Caffee, Marc W

TR-23-17.pdf
1,15 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.