SKB TR-22-13

Deformation zone stability and co-seismic secondary fracture displacements at Forsmark

2022

Fälth, Billy

TR-22-13.pdf
29,50 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.