SKB TR-22-12

Plan 2022. Costs from and including 2024 for the radioactive residual products from nuclear power. Basis for fees and guarantees for the period 2024-2026

2022

SKB

TR-22-12.pdf
6,74 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.