SKB TR-23-11

Post-closure safety for SFR, the final repository for short-lived radioactive waste at Forsmark. Model tools summary report, PSAR version

2023

SKB

TR-23-11.pdf
0,71 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.