SKB TR-23-06

Post-closure safety for SFR, the final repository for short-lived radioactive waste at Forsmark. Biosphere synthesis report, PSAR version

2023

SKB

TR-23-06.pdf
30,00 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.