SKB R-21-05

Populationsutveckling för gölgroda och större vattensalamander i Forsmark 2012-2020. En sammanställning av SKB:s inventeringar av gölgroda och större vattensalamander samt naturvårdsåtgärder i Forsmarksområdet

2021

Philip Jacobson, Philip

R-21-05.pdf
9,91 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.