SKB TR-19-19

Earthquake simulations performed to assess the long-term safety of a KBS-3 repository. Overview and evaluation of results produced after SR-Site

2019

Hökmark, Harald Fälth, Billy; Lönnqvist, Margareta; Munier, Raymond

TR-19-19.pdf
5,96 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.