SKB TR-15-03

Study of H2 gas emission in sealed compartments containing copper immersed in O2-free water

2015

Johansson, Jessica; Blom, Anders; Chukharkina, Alexandra; Pedersen, Karsten

TR-15-03.pdf
2,58 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.