4
Gå tillbaka

Thermal dimensioning of the deep repository. Influence of canister spacing, canister power, rock thermal properties and nearfield design on the maximum canister surface temperature

2003-01-01

Hökmark, Harald; Fälth, Billy

TR-03-09.pdf Ladda ner 0.91 MB

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Vetenskapliga rapporter och informationsmaterial finns under Publikationer.