4
Gå tillbaka

Counterforce applied to prevent spalling

2010-01-01

Glamheden, Rune; Fälth, Billy; Jacobsson, Lars; Harrström, Johan; Berglund, Johan; Bergkvist, Lars

TR-10-37.pdf Ladda ner 57.16 MB

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Vetenskapliga rapporter och informationsmaterial finns under Publikationer.