SKB R-09-04

Strategy for thermal dimensioning of the final repository for spent nuclear fuel

2009

Hökmark, Harald; Lönnqvist, Margareta; Kristensson, Ola; Sundberg, Jan; Hellström, Göran

R-09-04.pdf
13,73 MB
Publikationer Antal
Beställningskorgen är tom
Laddar...

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Publicerade inom ramen för SKB:s forskningsprogram, inklusive internationella EU-finansierade projekt.