4
Gå tillbaka

Mechanical and thermo-mechanical discrete fracture near-field analyses based on preliminary data from the Forsmark, Simpevarp and Laxemar sites

2007-01-01

Fälth, Billy; Hökmark, Harald

R-06-89.pdf Ladda ner 4.43 MB

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Vetenskapliga rapporter och informationsmaterial finns under Publikationer.