4
Gå tillbaka

Seismically induced slip on rock fractures. Results from dynamic discrete fracture modeling

2006-01-01

Fälth, Billy; Hökmark, Harald

R-06-48.pdf Ladda ner 6.42 MB

Vetenskapliga artiklar — Öppen tillgång

Vetenskapliga rapporter och informationsmaterial finns under Publikationer.