Mötesplats SKB – en lyckad eftermiddag

anna_200px Tack till alla ni drygt 140 personer som tillsammans gjorde vår nationella kärnavfallskonferens till en lyckad eftermiddag. På Norra Latin den 13 april samlades många av oss som på olika sätt arbetar och är engagerade i kärnavfallsfrågan. Det var representanter från myndigheter, beslutsfattare på lokal och nationell nivå, miljöorganisationer, medier och SKB. Syftet med dagen var att gemensamt samlas för att utbyta erfarenheter och kunskaper kring ett av vår tids viktigaste miljöskyddsprojekt.

Under dagen framkom tydligt det engagemang som finns kring denna fråga, dels genom de presentationer som hölls, dels genom alla de frågor som publiken ställde.

Strålsäkerhetsmyndigheten redovisade sin roll och hur de arbetar med granskningen av ansökningarna, den lokala arenan framförde hur viktigt det är att denna fråga inte dras i långbänk och från den nationella beslutsarenan visades förståelse och enighet för att det krävs ansvarstagande och beslut.

Många frågeställningar belystes och förhoppningsvis gav det också en del svar, såsom att de förtida stängningarna av reaktorer i stort inte påverkar SKB:s arbete. Det blir lite mer intensivt arbete i det korta perspektivet, men i det långa perspektivet innebär det att det blir en mindre mängd använt kärnbränsle att omhänderta.

Fjärde generationens reaktor var också på agendan, slutsatsen är att oavsett om det blir verklighet för svensk del eller inte, så kommer ett slutförvar för använt kärnbränsle att behövas.

Återigen, tack till alla som deltog och för dig som inte hade möjlighet att delta, i detta nummer av SKB Aktuellt kan du läsa mer om vad som sades och vilka frågor som ställdes på konferensen!

Anna Porelius
Kommunikationschef

Senast granskad: 18 april 2016