Länkar till externa webbplatser

SKB:s verksamhet sker i samarbete med många olika aktörer. Det handlar om regering och myndigheter, kärnkraftsföretag, kommuner och organisationer både i Sverige och internationellt.

SKB-relaterade webbplatser
SKB International AB
SKB Näringslivsutveckling AB

Kärnkraftverk
Ringhals kärnkraftverk
OKG Aktiebolag
Forsmarks Kraftgrupp AB

Regering och myndigheter
SSM – Strålsäkerhetsmyndigheten
Kärnavfallsrådet
Kärnavfallsfonden
Mark- och miljödomstolen i Nacka
Miljödepartementet
Riksgälden

Övrigt Sverige
Analysgruppen
Greenpeace
KSU – Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB
Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG)
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat (Milkas)
Miljövänner för kärnkraft
Naturskyddsföreningen
Oskarshamns kommun
Energiföretagen Sverige
Sveriges energiföreningars riksorganisation (SERO)
Uniper AG
Vattenfall AB
Westinghouse
Östhammars kommun

Internationellt
Andra – (Frankrike) – Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
BfS (Tyskland) – Bundesamt für Strahlenschutz
Criepi (Japan)– Central Research Institute of Electric Power Industry
BGE (Tyskland) – Bundesgesellschaft für Endlagerung
Edram – International Association for Environmentally Safe Disposal of Radioactive Materials
Enresa (Spanien) – Empresa Nacional de Residuos Radiactivos, S.A.
Foratom – European Atomic Forum
IAEA – International Atomic Energy Agency
JAEA – Japan Atomic Energy Agency
Nagra (Schweiz) – Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle
NDA (Storbritannien) Nuclear Deommissioning Authority
NEA-OECD – Nuclear Energy Agency
Numo (Japan) – Nuclear Waste Management Organization of Japan
NWMO (Kanada) – Nuclear Waste Management Organization
OCRWM (USA) – Office of Civilian Radioactive Waste Management
Ondraf (Belgien) – The Belgian Agency for Radioactive Waste and Enriched Fissile materials
Ontario Power Generation Inc. (Kanada)
Posiva Oy (Finland)
World Nuclear Association

Senast granskad: 22 oktober 2020