Mervärdesavtalet granskat

Porträttbild på Anna Porelius. Foto: Lasse Modin. En del av er ha kanske följt medieraporteringen kring det mervärdesavtal vi och våra ägare har tecknat med Östhammars och Oskarshamns kommuner. Det handlar om att vi ska bidra till att skapa tillväxt och utveckling i de kommuner där vi avser att ha verksamhet i decennier framöver.

Både vi och Östhammars kommun polisanmäldes av bland andra Folkkampanjen mot Kärnkraft-Kärnvapen som ansåg att avtalet var en muta för att SKB skulle få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Åklagare har nu granskat mervärdesavtalet och funnit att det inte varken finns misstanke om mutbrott eller något annat brott.

Mervärdeavtalet tillkom på kommunernas initiativ, men insatserna beslutas gemensamt och ska gynna kommunerna, SKB och våra ägare. Det handlar ofta om satsningar på infrastruktur, på företagande då vi är beroende av lokala leverantörer, på högre utbildning för att vi behöver kunna rekrytera och behålla kvalificerad personal o s v. Allt detta och andra satsningar på att Östhammar och Oskarshamn ska vara fortsatt attraktiva och bo och verka i, gör att vi som företag kan driva verksamhet i kommunerna i ytterligare 70-80 år.

Naturligt med frågor

Vi driver ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt och det är naturligt att vi får frågor om vår verksamhet. I det här fallet har vi fått många frågor från media och vi har förstås berättat om hur avtalet är konstruerat, hur vi interagerar med kommunerna och varför mervärdesavtalet är viktigt för vårt fortsatta uppdrag – att ta hand om det svenska radioaktiva avfallet.
Det uppdraget berör många och under Almedalsveckan får vi möjlighet att ge ännu en lägesrapport om det svenska programmet.

Då angör vi nämligen Visby Hamn med vårt transportfartyg m/s Sigrid. Hela lastrummet är förvandlat till utställnings- och mötesplats och vi träffar tusentals besökare för att diskutera klimatforskning, jordskalv, hur vi kommunicerar med kommande generationer och mycket annat.

Välkommen ombord du också!

Anna Porelius
Kommunikationschef

Senast granskad: 29 juni 2015