4

Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR

Svensk Kärnbränslehantering AB
Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR
Stora Asphällan 8, 742 94 Östhammar
Telefon: 0173-883 00
Besöks- och godsadress: SFR, Forsmarks hamn, Stora Asphällan 8, 742 94 Östhammar