Intervju: Kajsa Engholm

Kajsa Engholm om kontakter för framtiden

Hej Kajsa, du är en av dem som jobbar med studentkontakter på SKB. Varför är det viktigt?

Eftersom vi jobbar med stora och långsiktiga miljöskyddsprojekt har vi behov av nya medarbetare under en lång tid framöver. Därför är goda relationer och kontakter med lärosäten och studenter viktigt för oss. Där finns morgondagens medarbetare helt enkelt.

Inom vilka områden söker ni medarbetare just nu?

De kommande åren söker vi personer som har berg- eller byggbakgrund eftersom vi står inför stora byggprojekt både under och ovan jord. Ingenjörer och experter av olika slag kan man sammanfatta behovet av just nu. Det är det aktuella rekryteringsbehovet som styr vilka högskolor och universitet vi söker oss till, där vi vet att det utbildas för den kompetens som vi söker.

Hur jobbar ni då?

Stora arbetsmarknadsdagar i all ära, men där är det lätt att försvinna i bruset, så vi håller gärna lunch- eller kvällsföreläsningar för mer specifika grupper. Då försöker vi matcha med en medarbetare som har gått på det universitetet eller läst den utbildningen och som också kan svara på studenternas frågor. Ofta stannar en hel del studenter kvar efter avslutad föreläsning och vill veta mer. Kontaktuppgifter byts så att vi har möjlighet att hålla kontakten och bjuda in dem till besök på våra anläggningar.

Så ni släpper inte taget?

Vi är ute efter att bygga en långsiktig relation. Studenterna kan ha några år kvar på sin utbildning och vi vill gärna att de ska ha möjlighet att följa vårt arbete under resterande studietid, det kan vara via våra sociala medier eller att vår relation kan leda till studentsamarbeten eller examensjobb.

Jobbar ni annorlunda i coronatider?

Ja, det har blivit ett annat arbetssätt när man inte kan ses fysiskt. Jag fick precis ställa in ett studiebesök från Chalmers, som skulle komma till oss för att träffa våra automationsexperter. Men vi för samtal med dem och flera andra universitet för att se om vi kan hitta nya sätt att mötas och lära av varandra. Förhoppningsvis kan vi lösa det med tekniska och digitala hjälpmedel.

Juni 2020

Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Evenemangsgatan 13
Box 3091, 169 03 Solna

Telefon: 08-459 84 00

E-post: registrator@skb.se

Webb: skb.se

© Svensk Kärnbränslehantering AB

skb.se