Tillståndsprocesserna fortsätter – närmar sig politiska beslut

SKB:s ansökningar om att få bygga Kärnbränsleförvaret och bygga ut det befintliga slutförvaret för det kortlivade radioaktiva avfallet, SFR, i Forsmark närmar sig politiska beslut. Den 9 juni fattade Östhammars kommunfullmäktige beslut om att kommunen inte ska hålla en rådgivande folkomröstning om Kärnbränsleförvaret.

Det innebär att i höst kan Östhammars kommunfullmäktige fatta sitt vetobeslut i frågan om Kärnbränsleförvaret.  Kommunen har medverkat i lokaliseringsprocessen av ett slutförvar för använt kärnbränsle sedan 1995 och under denna tid byggt upp kompetens och kunskap för att vara redo att fatta beslut i frågan.

Anna Porelius, kommunikationschef.

Även frågan om SKB kan bygga ut det befintliga slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, kan Östhammars kommun ta ställning till under hösten. Under våren har SKB svarat Miljödepartementet att SKB inte har något att tillägga i sak utan är nöjda med domstolens och SSM:s slutsatser. Båda instanserna har tidigare godkänt planerna.

– Nu närmar sig tillfället när det är dags att fatta beslut om slutförvaren. Efter 40 års forskning och teknikutveckling och 25 år av lokaliseringsprocess så landar nu frågan hos de lokala beslutsfattarna och hos regeringen, säger Anna Porelius, kommunikationschef på SKB.

SKB:s ansökningar för Kärnbränsleförvaret och utbyggt SFR har sedan år 2011 respektive 2014 granskats av myndigheter, kommuner och allmänhet. Oskarshamns kommun har redan fattat sitt vetobeslut om inkapslingsanläggningen, som tillsammans med Kärnbränsleförvaret ingår i det så kallade KBS3-systemet, för slutförvaring av det använda kärnbränslet.

– Vi är redo att på ett ansvarsfullt och miljösäkert sätt ta hand om och slutförvara Sveriges radioaktiva avfall, säger Anna Porelius.

Senast granskad: 22 juni 2020