Hem Tillståndsprocesserna Resultatet av ett stort lagarbete

Resultatet av ett stort lagarbete

I oktober avslutades huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen om SKB:s ansökan om tillstånd för ett system för att ta hand om det svenska använda kärnbränslet.

I snart tio år har Mikael Gontier arbetat med SKB:s miljökonsekvensbeskrivning. Under den förhandlingsvecka som hölls i Gimo, i Östhammars kommun, var han en av huvudpersonerna.

SKB:s miljöexpert Mikael Gontier. Foto: Mikael Wallerstedt.

Vad är du särskilt nöjd med under veckan, och vad var särskilt svårt?

Vi har lagt mycket kraft på att göra komplicerade sammanhang lättbegripliga. Det som känns bra är att veta att det vi åstadkommit är resultatet av ett stort lagarbete. Sen är jag så klart nöjd med att allting fungerade så smidigt.

Var det något oväntat som kom upp som ni inte räknat med?

Egentligen inte. Nästan alla frågor rörde ämnesområden som vi själva identifierat och grundligt undersökt. Det som kanske förvånade oss var domstolens fråga om utsläpp av radioaktivitet på lång sikt (100 000 år) kan påverka de angränsande Natura 2000-områdena. En självklar fråga, och som SKB noggrant utrett, men det är faktiskt ingen
annan som ställt den tidigare i samband med miljöbalksprövningen.

Har ni satt punkt nu, eller fortsätter ni med ett nytt kapitel i miljökonsekvensarbetet?

Det är en hel del jobb kvar! Prövningen är inte slut i och med att domstolen yttrar sig till regeringen. Vi måste leva upp till de krav som ställs på SKB, bland annat när det gäller åtagandet om kompensationsåtgärder för utsläpp av kväve till havet. Det finns ingen anledning att vänta med det arbetet!

Nyheter

Villkorsprövning för utbyggt SFR

I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avf...

Publicerad: 28 november 2022

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB

I den nya regeringens energipolitik är satsningar på kärnkraft en central punkt, och ny kärnkraft innebär nytt avfall. Vad in...

Publicerad: 18 november 2022

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB

SKB:s vd Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med den 1 december 2022. Johan Dasht ...

Publicerad: 7 oktober 2022