Hem Tillståndsprocesserna Ett historiskt beslut

anna_200pxI väntans tider

SKB:s ansökan om tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn har under september och oktober processats i en huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen.

Under de fem förhandlingsveckorna har en mängd olika frågor blivit belysta, utifrån SKB:s ansökan på flera tusen sidor. Den omfattande ansökan grundar sig i sin tur på all den forskning, teknik- och metodutveckling som SKB bedrivit under närmare 40 år. Kunskapsläget är enormt och det finns till exempel få platser i Sverige som är så väl undersökta och väldokumenterade som Forsmark och platsen för det planerade slutförvaret.

Trots det omfattande materialet har domstolen lyckats hålla ihop förhandlingen på ett bra sätt. Vi är nöjda med vår egen insats och alla olika parter har fått komma till tals och prata till punkt. Även de rent logistiska utmaningarna med att hålla huvudförhandling på tre olika orter, inklusive syn i en kärnteknisk anläggning och ett våtmarksområde i Upplandsskogarna har fungerat mycket väl. Nu går vi således i väntans tider och hoppas att domstolen levererar ett positivt och tydligt yttrande till regeringen i slutet av december, som tar oss vidare till nästa steg på vägen mot att kunna bygga Kärnbränsleförvaret.

Läs gärna mer om detta här i SKB Aktuellt!

Anna Porelius
Kommunikationschef

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023