Hem Tillståndsprocesserna Ett historiskt beslut

anna_200pxI väntans tider

SKB:s ansökan om tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn har under september och oktober processats i en huvudförhandling i Mark- och miljödomstolen.

Under de fem förhandlingsveckorna har en mängd olika frågor blivit belysta, utifrån SKB:s ansökan på flera tusen sidor. Den omfattande ansökan grundar sig i sin tur på all den forskning, teknik- och metodutveckling som SKB bedrivit under närmare 40 år. Kunskapsläget är enormt och det finns till exempel få platser i Sverige som är så väl undersökta och väldokumenterade som Forsmark och platsen för det planerade slutförvaret.

Trots det omfattande materialet har domstolen lyckats hålla ihop förhandlingen på ett bra sätt. Vi är nöjda med vår egen insats och alla olika parter har fått komma till tals och prata till punkt. Även de rent logistiska utmaningarna med att hålla huvudförhandling på tre olika orter, inklusive syn i en kärnteknisk anläggning och ett våtmarksområde i Upplandsskogarna har fungerat mycket väl. Nu går vi således i väntans tider och hoppas att domstolen levererar ett positivt och tydligt yttrande till regeringen i slutet av december, som tar oss vidare till nästa steg på vägen mot att kunna bygga Kärnbränsleförvaret.

Läs gärna mer om detta här i SKB Aktuellt!

Anna Porelius
Kommunikationschef

Nyheter

Villkorsprövning för utbyggt SFR

I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avf...

Publicerad: 28 november 2022

Hallå där Anna Porelius, kommunikationschef på SKB

I den nya regeringens energipolitik är satsningar på kärnkraft en central punkt, och ny kärnkraft innebär nytt avfall. Vad in...

Publicerad: 18 november 2022

Johan Dasht utsedd till ny vd för Vattenfall Vattenkraft AB

SKB:s vd Johan Dasht kommer att tillträda som ny vd för Vattenfall Vattenkraft från och med den 1 december 2022. Johan Dasht ...

Publicerad: 7 oktober 2022