Hyrkkölä – koppar i berget

I finska Hyrkkölä finns en fyndighet av ren koppar i granit. Berget liknar det där Kärnbränsleförvaret ska byggas. Trots att halterna av sulfid är höga finns det efter 1,7 miljarder år fortfarande kvar korn av ren metall.

Hyrkkölä ligger i västra Finland. Berggrunden har stora likheter med berget i både Forsmark och Olikiluoto, platsen där det finska slutförvaret för använt kärnbränsle byggs.

I bergets sprickor har millimeterstora korn av koppar och uranmineral fällts ut i sprickor i berget. Fyndigheten lär oss mycket både om hur koppar korroderar och om hur korrosionsprodukterna från koppar samverkar med uran.

Sprickorna ligger ytligare (ner till 100 meter) än vad ett slutförvar för använt kärnbränsle ska göra. Läget gör att de kemiska förhållandena i berget också är mer aggressiva, eftersom grundvattnet innehåller löst syre. Samtidigt finns det även sulfid i vattnet. Sulfiden fälldes ut tidigare under den geologiska historien. Både syre och sulfid är ämnen som kan orsaka kopparkorrosion.

De kopparkorn som varit exponerade för syre och sulfid har mycket riktigt korroderat. Däremot visar analyserna att korn som varit inbäddade i lera fortfarande efter 1,7 miljarder år består av ren koppar.

Senast granskad: 18 februari 2020