I Dunarobba i Italien finns 1,5 miljoner år gamla trädstubbar.

Dunarobba – urgamla trästubbar

På 1970-talet upptäcktes resterna av en 1,5 miljoner år gammal skog i Italien. Fyndet bestod av en samling urgamla trädstubbar som legat nedbäddade i leran. Leran hade gjort att stubbarna bevarats ända in i vår tid.

Leran som skyddat trädstubbarna är en analogi till slutförvarets buffert av bentonitlera. Under en och en halv miljon år har den isolerat trädstammarna från angrepp och därmed hindrat förruttnelse.

Trädstubbarna var i stort sett helt opåverkade av tidens tand. De hade inte börjat ruttna, utan såg ut och hade samma egenskaper som färskt trä. Leran runt stubbarna har varit så tät att korroderande ämnen inte kunnat nå fram.

Totalt finns ett femtiotal stubbar som är upp till åtta meter höga och mäter så mycket som 1,5 meter i diameter. Träden har artbestämts till släktet Taxodioxylon, en forntida släkting till Sequoiaträdet.

Upptäckten gjordes i Dunarobba i Umbrien i Italien.

Senast granskad: 18 februari 2020