Erik Wendin som gör sitt examensarbete på SKB, sitter här framför Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Foto: Peter Lundgren.

Ex-jobbare Erik ger effektivare energi

Han är energisk, 25-årige Erik Wendin. Så läser han också till civilingenjör inom energisystem på Uppsala universitet. Och framför allt – han gör sitt examensjobb på SKB i Forsmark.

– Att få syssla med energikartläggningar i verkligheten är fantastiskt spännande. Ja har visserligen bara börjat, men det här är något jag brinner för, säger Erik.

Han sticker inte under stol med att det här också kan vara början på en yrkeskarriär. Precis som SKB:s tanke att ge unga möjlighet att få en första inblick i den verksamhet som kommer att kräva många välutbildade i framtiden.

Eget driv

För Hållnäskillen är SKB i och för sig inget nytt, han har tidigare jobbat som sommarguide och hoppar in som extra vägvisare när det behövs.

– Fast nu är det fullt fokus på ex-jobbet. Det handlar ju om fyra månader med minst 40 arbetstimmar i veckan. I början är det mycket projektplanering, beräkningar och att få det akademiska stuket på allt, men jag gillar att vara ute på plats och syssla med saker ”på riktigt”, säger Erik och kikar på en del av kylanläggningen på Vegakontoret.

Han kommer att göra många olika typer av energiberäkningar innan examensjobbet ska vara klart framåt sommaren.

– Det handlar om alltifrån energiförbrukning i befintliga byggnader i Forsmark men också till att titta på delar av energiförsörjningen i de planerade anläggningarna, säger handledare Bjarne Nedergård som också ser ex-jobbet som en oberoende kontroll och verifiering av tidigare energigenomgångar som gjorts.

Dimensioneringar, effektiviseringar, besparingar, lite tips och tricks hoppas Bjarne och Erik komma fram till.

Bra med öppen diskussion

Erik känner väl till SKB:s verksamhet.

– Jag följer förstås med vad som händer kring företaget och jag tycker det är bra att det förs en diskussion kring SKB som är så viktigt för regionen. Som jag ser det är SKB ett stort företag men jag upplever det ändå som litet och det är alltid nära till arbetskamrater på det lokala planet, säger Erik om sin framtida (?) arbetsgivare.

Han läser femte och sista året på den tekniska energisystemutbildningen.

– Jag tog ett uppehåll och läste en termin ekonomi också, och jag tror det var nyttigt, för då är jag ännu bredare på arbetsmarknaden, säger han och noterar att SKB fortsätter att nyrekrytera – och tar emot exjobbare när det passar.

Bara så ni vet så fick Erik tillsammans med sex andra kolleger ett förnybarhetspris för sitt examensjobb under tredje terminen. Då studerade de Vattenfalls kraftvärmeverk i Uppsala. Inte undra på att Erik kastar ett intresserat getöga på de nya fjärrvärmeledningarna som finns på Forsmarkshalvön

Senast granskad: 28 mars 2017