Niklas förvaltar och utvecklar platskunskapen i Forsmark

Spännvidden på de frågeställningar som hanteras, och sättet det görs på, bidrar till spännande arbetsuppgifter på Niklas Heneryds enhet.

Berätta lite om dig själv och din bakgrund
Jag är miljövetare från början och har jobbat på SKB i Forsmark sedan 2003. Innan dess jobbade jag som miljökonsult samt som miljösamordnare i gruvindustrin. Jag bor sedan ett antal år tillbaka i Gävle och pendlar till Forsmark. På fritiden gillar jag att löpträna, cykla, fiska, åka skidor och fixa med hus och trädgård.

Niklas Heneryd, enhetschef Platsförvaltning Forsmark (tidigare projekt kärnbränsleförvaret), nere vid en av gölarna i Forsmark.

Niklas Heneryd vid en av gölarna i Forsmark. Foto: Lasse Modin.

Du är enhetschef för platsförvaltning Forsmark, vad innebär det?
Min enhet ansvarar för att förvalta och utveckla dels den platskunskap som byggts upp under platsundersökningsskedet och dels den infrastruktur i form av mätutrustningar (som vi kallar monitering), vägar, borrplatser och liknande som SKB har i Forsmark. Vi genomför även långtidsmätningar/monitering och de undersökningar som behövs för Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR. Dessutom ansvarar vi för att genomföra och följa upp de naturvårdsåtgärder vi genomför på platsen, bland annat i form av naturvårdsanpassad skötsel av SKB:s skogsfastighet och skapande av nya gölar. Vi har ett spännande och ganska brett uppdrag som kräver många olika kompetenser inom enheten och det är en enhet och verksamhet som är väldigt rolig att leda och ansvara för.

Vilka är de största utmaningarna för verksamheten?
En utmaning är att lyckas vara tillräckligt lyhörda och flexibla för att möta behoven från de stora projekten i Forsmark – Kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR i form av undersökningsinsatser, moniteringsbehov m m. Vi har även omfattande åtgärder framför oss avseende förberedelser för framförallt Kärnbränsleförvarets etablering och byggstart, vilket ställer stora krav på samordning med olika intressenter, inte minst Forsmarks Kraftgrupp AB (FKA) som har en del verksamhet och infrastruktur i det område som berörs.

Det behövs flera nya medarbetare till verksamheten i Forsmark, vilka kompetenser handlar det om?
För enheten handlar det dels om natur- och geovetare för att fortsätta utveckla platskunskapen och platsförståelsen och våra olika platsbeskrivande modeller. Detta är väsentliga underlag för de analyser som SKB gör avseende säkerheten efter förslutning bland annat. Under de närmaste åren behöver vi bland annat förstärka med en kvartärgeolog och en hydrogeolog. Vi kommer även behöva förstärka med moniteringstekniker och förvaltningspersonal. Allt eftersom vi närmar oss byggstart för Kärnbränsleförvaret kommer vi i Forsmark behöva förstärka oss med bland annat projekteringsledare och projektörer, planerare, arbetsmiljöingenjörer och administratörer som behövs för att leda, styra och följa upp ett så stort projekt som Kärnbränsleförvaret och även utbyggnaden av SFR.

Varför skulle det vara spännande att få vara en medarbetare inom din enhet?
För att få vara med om uppförandet av ett av de första slutförvaren för använt kärnbränsle i världen! Att dessutom få verka i en rejält tvärvetenskaplig miljö på en väldigt vacker plats är inte heller fy skam. Personligen tycker jag att spännvidden på de frågeställningar som behöver hanteras och på vilket sätt det görs gör det till ett spännande jobb och en inspirerande miljö. Dessutom tycker jag att SKB har ett viktigt uppdrag.

Hur ser du på ledarskapet, hur är du som ledare?
Det är nog andra mer lämpade att svara på men jag tror att några av mina styrkor är att jag är engagerad och lyhörd och försöker se till helheten och hur olika delar samverkar.

Kort om Niklas

Namn: Niklas Heneryd.
Ålder: 44 år.
Titel: Enhetschef Platsförvaltning Forsmark.
Utbildning: Miljövetare.
Bostadsort: Gävle.
Arbetsplats/-ort: Forsmark
Jobbat på SKB: Som konsult sedan 2001, som anställd sedan 2003.

Senast granskad: 15 december 2017