Johan har fokus på miljöarbetet

Johan Molin är miljöingenjör vid Platsförvaltning Forsmark, och arbetar med att miljösäkra det projekt SKB driver för att bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark i framtiden.

Berätta om dig själv och din bakgrund?
– Jag bor med min sambo och mina två barn, Klara och Simon, i Gävle. Innan jag kom till SKB läste jag miljö- och hälsoskydd vid Umeå universitet. Därefter arbetade jag som miljöinspektör och med hållbarhetsfrågor i ett antal olika kommuner samt utvecklade och certifierade ett miljöledningssystem åt Apoteket AB. Min första kontakt med SKB var som konsult. I samband med att jag och familjen flyttade hem till Gävle fick jag fast anställning vid SKB i Forsmark.

Johan Molin sitter ned vid strandkant.

Johan Molin arbetar med miljösäkring inför bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark.

Vad gör du inom SKB?
– Jag arbetar med att miljösäkra det projekt vi driver för att bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark i framtiden. Det handlar om åtgärder för att kompensera de hotade arter på platsen som kan påverkas av projektet, att se till att de leverantörer vi har följer våra miljökrav, men också att begränsa påverkan till omgivningen från den anläggning vi planerar att bygga. Det kan vara allt från till hur vi ska värma upp anläggningen, hålla nere energiförbrukningen, ta hand om vatten och avfall, till att vi använder byggmaterial med så få farliga kemikalier som möjligt.

Vad är den största utmaningen i arbetet?
– Att få miljöarbetet att bli en naturlig del i allt vi gör. Att man ska tänka miljö hela tiden. Jag är ju bara en person så det gäller att få alla med på tåget. Jag känner som störst tillfredställelse när jag granskar ett tekniskt underlag och upptäcker att det redan finns ett helhetsperspektiv. Sedan gäller det också att ta i beaktande de nya miljökrav som kommer att ställas framöver. Det är ju några år tills vi ska börja bygga Kärnbränsleförvaret och vi måste fundera över vad som kommer att gälla då, vilken lagstiftning som är på gång inom EU.

Hur är det att jobba på SKB?
– Jag trivs väldigt bra. Det är ett otroligt brett arbetsfält. Ena dagen pratar man med en hydrogeolog, andra dagen föreläser man för blivande civilingenjörer i miljö- och vattenteknik. Mestadels sitter jag vid datorn men jag försöker vara ute en del också.

Kort om Johan

Namn: Johan Molin.
Ålder: 49 år.
Titel: Miljöingenjör.
Utbildning: Förutom utbildningen i miljö- och hälsoskydd har Johan även läst miljöekonomi och systemvetenskap vid Umeå universitet.
Bostadsort: Gävle.
Arbetsort/-plats: Vegakontoret i Forsmark.
Jobbat på SKB: Sex år som konsult. Fast anställd sedan 2012.

Senast granskad: 2 januari 2018