Joakim är med i hela kedjan

Joakim Åström arbetar som utvecklingsingenjör på Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark. Han uppskattar den stora variationen i arbetet och att han får vara med om hela kedjan när ett problem ska lösas.

Vem är du?
– Jag är född och uppvuxen i Gävle och har en pappa som kommer från Lappland och en mamma från Malaysia. På fritiden är motorcykelåkning en stor passion. Jag har alltid varit intresserad av teknik och när jag skulle börja på gymnasiet sökte jag till Göranssonska skolan, Sandviks egna gymnasium.

Joakim Åström framför SFR-byggnaden.

Joakim Åström är utvecklingsingenjör och arbetar med anläggningsutveckling på SFR.

Därefter gick jag ett ettårigt traineeprogram på Sandvik innan jag pluggade vidare till byggingenjör i Uppsala. Efter avslutad utbildning flyttade jag och min tjej hem till Gävle. I början av 2014 blev jag erbjuden jobb på SKB.

Vad gör du på SKB?
– Jag arbetar på avdelningen för anläggningsutveckling på SFR och har hand om främst byggrelaterade frågor. Dels som beställare av olika projekt och utredningsarbeten, till exempel att byta brandportar till våra förvar. Dels med översyn av delar av våra system på anläggningen och även med att arbetsleda mätningar/besiktningar/kontroller i anläggningen som årligen rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb och vad inspirerar dig?
– Jag får vara med om hela kedjan, från att ett problem uppkommer tills det är löst. Att jobba byggtekniskt i slutförvaret nere i berget är en utmaning i sig, det är en speciell miljö. Men sedan är det också en stor utmaning att ta in och förhålla sig till alla regler som styr vår verksamhet. Det är inspirerande att ha en del av ansvaret och känna att man bidrar till att anläggningen är säker och att vi tar hand om det radioaktiva avfallet på bästa möjliga vis.

Hur är det att jobba på SKB?
– Det är stor variation i arbetet. Ena stunden sitter jag och skriver eller granskar rapporter vid datorn, nästa samordnar jag det praktiska arbetet på plats. Arbetsplatsen här på SFR är lagom stor och det känns som om man har koll på de flesta och vet vem man ska vända sig till. Det är ett öppet klimat och trevliga kolleger. Sedan är det ett spännande företag med ett viktigt uppdrag, nu och i framtiden.

Kort om Joakim

Namn: Joakim Åström.
Ålder: 28 år.
Titel: Utvecklingsingenjör.
Utbildning: Tekniskt program på gymnasiet, högskolekurser inom projektledning och materiallära, samt utbildad byggingenjör.
Bostadsort: Gävle.
Arbetsort/-plats: SFR i Forsmark.
Jobbat på SKB: Sedan 2014.

Senast granskad: 25 januari 2018