Frida kontrollerar dosrater

Frida Tidäng jobbar som strålskyddstekniker på SKB:s mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn. I jobbet ingår såväl kontakter med myndigheter som kontroll av behållare med använt kärnbränsle.

Vem är du?
– Jag har arbetat som konsult inom strålskydd sedan 2001. I början var det ett sommarjobb i samband med att jag studerade. På högskolan studerade jag folkhälsovetenskap. När studierna var klara så jobbade jag som strålskyddstekniker för Elajo Engineering ett par år till, till och från. Våren 2010 läste jag grundläggande strålningsfysik och blev strålskyddstekniker kategori A. Hösten 2010 började jag min anställning som arbetsmiljötekniker/strålskydd på Clab.

Frida Tidäng sitter på huk i overall.

Frida Tidäng är arbetsmiljötekniker för strålskydd på mellanlagret Clab i Oskarshamn.

– För att jobba som strålskyddstekniker så måste man först gå en kurs för att bli strålskyddstekniker kategori C. Efter ett par års erfarenhet kan du gå ytterligare en kurs och bli strålskyddstekniker kategori B, vilket innebär att du bland annat kan arbetsleda på kontrollerat område och skapa enklare instruktioner. Därefter kan du läsa en kurs på högskolan som heter grundläggande strålningsfysik (FS1) och då bli strålskyddstekniker kategori A. Då kan du arbeta med att till exempel skapa instruktioner, rapportering internt och till myndighets och skyddstekniska tillstånd.

Vad jobbar du med på SKB?
– I min roll som arbetsmiljötekniker för strålskydd ingår att delta i samt samordna, leda och fördela det operativa arbetet på kontrollerat område. En vanlig arbetsdag kan till exempel bestå av att jag uppdaterar eller granskar instruktioner kopplade till mitt verksamhetsområde. Det kan även vara att vi tar emot en transportbehållare med använt kärnbränsle, där en strålskyddskunnig alltid är med för kontroll av dosrater och eventuell kontamination. Vi styrs av verksamheten vilket innebär att ingen dag är riktigt den andra lik, eftersom det dyker upp nya frågor som behöver besvaras, eller nya föreskrifter som vi ska följa, och som det måste skapas rutiner och instruktioner för.

Vilka är utmaningarna i ditt jobb och vad ger dig inspiration?
– Det som inspirerar mig är att skapa bra och tydliga arbetssätt som inte bara uppfyller myndigheternas föreskrifter utan också går att utföra praktiskt. Det är också väldigt utvecklande att arbeta som arbetsmiljötekniker för strålskydd på Clab då man involveras i allt från att utföra praktiska strålskyddsuppgifter till att tolka myndighetsföreskrifter.

Hur är det att jobba på SKB?
– Jag har många bra kolleger och vi hjälps alltid åt för att nå det bästa resultatet. Det bästa med mitt jobb är att arbetsuppgifterna är så varierande.

Kort om Frida

Namn: Frida Tidäng.
Ålder: 36 år.
Titel: Arbetsmiljötekniker/ strålskydd.
Utbildning: Folkhälsovetenskap samt Strålskyddskurs-, C-kategori, B-kategori samt fördjupad strålskyddsutbildning (FS1).
Bostadsort: Oskarshamn.
Arbetsort/-plats: Oskarshamn, Mellanlagret Clab.
Jobbat på SKB: Sedan 2010.

Senast granskad: 23 september 2016