Daniel är expert på bentonitlera

Daniel Svensson gillar att ha en bra balans mellan skrivbordsjobb, resande och arbete ute på labbet. Och det har han i sitt jobb som ämnesexpert på bentonitmaterial.

Vem är du?
– Innan jag jobbade på SKB pluggade jag kemi i Lund och på slutet jobbade jag som projektanställd på universitetet. På SKB fick jag 2006 en tjänst som industridoktorand och parallellt med detta har jag suttit med olika typer av ämnesansvar i olika grupperingar, jobbat med projektledning och med uppbyggnad av den interna laboratorieverksamheten när det gäller bentonitanalyser på Äspö. Jag har sedan jag var liten varit väldigt intresserad av stenar och mineraler, vilket tillsammans med kemistudierna var en väldigt bra ingång för att jobba på SKB, då detta har en central roll både när det gäller kapsel, bentonit och berg.

Daniel Svensson med ett bentonitblock.

Daniel Svensson är doktor i oorganisk kemi och jobbar som projektledare på Äspölaboratoriet.

Vad har du för roll på SKB?
– Jag jobbar som expert inom bentonitmaterial på enheten Forskning och Säkerhetsanalys. Detta gör att jag har ett som jag tycker mycket varierat och intressant arbete. Det kan handla om att hjälpa till att initiera nya projekt, jobba inom projekt eller hjälpa till som expert i olika sammanhang. När jag började på SKB fanns det i princip ingenting på Äspölaboratoriet för att analysera bentonit, men jag började rätt tidigt bygga upp en verksamhet och i dag har vi ett speciellt projekt som handlar om detta och uppbyggnaden har därför tagit extra fart de sista åren.

– Jag jobbar mycket med röntgendiffraktion (XRD), vilket är en jättebra teknik för att studera innehållet i bentonitlera, hur det varierar mellan olika sorter eller hur det förändras med tiden i fältförsök. Då jag jobbat med detta i över tio år var det väldigt kul och utmanande att vi till slut fick en egen utrustning hit för några år sedan.

Vilka är de största utmaningarna i ditt jobb?
– Den största utmaningen ligger i vårt huvuduppdrag, att ta hand om väldigt farligt material under en extremt lång tidsperiod för att ta ansvar för vår miljö och kommande generationer. Jag tycker det är ett fint och viktigt uppdrag, och hur bentoniten fungerar och påverkas med tiden är centrala aspekter i att lösa detta. En stor utmaning med mitt jobb är att hålla en god dialog med många människor som befinner sig på ett stort antal platser och samtidigt inte bli uppslukad av detta utan klara av att samtidigt jobba vidare i prioriterade frågor.

Hur är det att jobba på SKB?
– Det finns väldigt många spännande saker att jobba med på SKB och det finns många väldigt duktiga kollegor, vilket är stimulerande. Det bästa med mitt jobb är att jag till mycket stor del har kunnat forma och utveckla mina arbetsuppgifter till vad jag är bäst på och att jag ofta kan jobba på det sätt som också passar mig bäst, då jag tycker om att ha en bra balans mellan skrivbordsjobb, resande och arbete ute på labbet.

Fotnot. Bentonit är en av de barriärer som kommer att omge kapslarna med det använda kärnbränslet nere i berget i det framtida Kärnbränsleförvaret.

Kort om Daniel

Namn: Daniel Svensson.
Ålder: 39 år.
Titel: Ämnesexpert bentonitmaterial, Forskning och Säkerhetsanalys.
Utbildning: Är doktor i oorganisk kemi. Lade 2015 fram sin avhandling om bentonitlera vid Lunds universitet.
Bostadsort: Oskarshamn.
Arbetsort/-plats: Äspölaboratoriet i Oskarshamn.
Jobbat på SKB: Sedan 2006.

Senast granskad: 15 december 2017