Hem Det här är SKB För leverantörer Kontaktpersoner på Inköpsenheten

Kontakta Inköpsenheten

Inköpsenheten på Svensk Kärnbränslehantering AB består för närvarande av en inköpschef och fem inköpare. Enheten finns representerad på bolagets samtliga tre orter. Kontakta oss genom inkop@skb.se för generella inköpsfrågor.

Jennie Khullar
Inköpschef
jennie.kullhar@skb.se
Stockholm

Peter Holmgren
peter.holmgren@skb.se
Östhammar

Paula Stahre
paula.stahre@skb.se
Oskarshamn

Karin Nilsson
karin.nilsson2@skb.se
Oskarshamn

Lisette Åkerman
Lisette.akerman@skb.se
Oskarshamn

Jim Härdin
jim.hardin@skb.se
Östhammar

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023