Avvecklingsarkivet

Avvecklingsarkivet ska främja en säker och effektiv avveckling av kärntekniska anläggningar i Sverige. Klicka här för att gå till arkivet.

Arkivet utgör en informationskälla för medverkande organisationer där relevant dokumentation rörande avveckling samlas på ett strukturerat sätt. I arkivet finns dels generell avvecklingsdokumentation och dels dokumentation framtagen av eller för medverkande organisationer.

Arkivet innehåller såväl historisk som nyare information och fylls successivt på med aktuell dokumentation.

Syftet med arkivet är att det ska:

  • Tillgängliggöra relevant dokumentation om avveckling
  • Ge en bild av kunskapsläget inom olika avvecklingsrelaterade områden
  • Medge rationell framtagning av underlag för nya och kompletterande studier inom området samt utgöra underlag för projektering och genomförande av avveckling av kärntekniska anläggningar
  • Undvika att arbete görs i onödan genom att göra befintlig dokumentation känd och tillgänglig
  • Utgöra underlag för industrins Fud- och Plan-arbeten
  • Underlätta redovisning till myndigheter

Till Avvecklingsarkivet

Senast granskad: 19 november 2020