Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Säkerhetshöjande metoder

Som enhetschef för enhet Slutförvarsteknik vill jag, Pär Grahm, hälsa dig varmt välkommen till Äspölaboratoriet.

På vår anläggning sätter vi alltid säkerheten främst och vi månar om att alla som arbetar här ska ha möjlighet att utföra sitt arbete på ett tryggt och säkert sätt. Därför jobbar vi och utför vårt arbete med hjälp av säkerhetshöjande metoder.

Metoderna som vi använder oss av finner du i den här broschyren som finns att hämta i receptionen.

De säkerhetshöjande metoderna finns till för allas vår säkerhet och det är av största vikt att du använder dig av dem så att både du och dina medarbetare kan känna er trygga och säkra i det arbete ni ska utföra.

Har du frågor om hur vi använder oss av de säkerhetshöjande metoderna på vår anläggning – prata med din kontaktperson på anläggningen eller med vår lokala arbetsmiljösamordnare Ronny Lindahl.

Än en gång vill jag hälsa dig varmt välkommen till Äspölaboratoriet – och du: sätt alltid säkerheten främst!

Senast granskad: 10 maj 2017