Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Om inpasseringsutbildningen

Denna version av inpasseringsutbildningen gäller för dig som ska vistas i Äspölaboratoriets kontorslokaler. En annan version av utbildningen finns för den som ska ha tillträde till förråd, verkstäder, laboratorier och underjordslaboratoriet.

Utbildningen kommer ta ca 10 minuter.

I slutet av utbildningen kommer ett test. Svarar du fel på någon fråga så kommer du få möjlighet att gå tillbaka och repetera det aktuella avsnittet.

Lycka till!

Senast granskad: 10 maj 2017