Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 4/4

Vilka telefonnummer används för att larma vid brand?

112 samt på kontorstid Receptionen 7700, efter kontorstid Kontrollrum Clab 5030

112 samt lokalt brandskyddsansvarig

Senast granskad: 30 maj 2017