Hem Äspöutbildning_sv Kontor Fråga 4

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 4/4

Vilka telefonnummer används för att larma vid brand?
112 samt på kontorstid Receptionen 7700, efter kontorstid Kontrollrum Clab 5030
112 samt lokalt brandskyddsansvarig