Hem Äspöutbildning_sv Kontor Fråga 1

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Fråga 1/4

Vad krävs för att självständigt få vistas i anläggningen ovan jord?
Genomgått inpasseringsutbildning med godkänt resultat.
Ansökt om särskilt tillstånd för införande av privata datorer och mobiltelefoner.