Hem Äspöutbildning_sv Hela anläggningen Test 1

Inpasseringsutbildning Äspö HRL

Test

Du ska nu göra test 1/4.
Klicka på framåtknappen för att börja. Använd sedan knapparna för respektive svarsalternativ för att besvara frågorna.

Rätt svar på frågorna krävs för att gå vidare i testet, och du har alltid möjlighet att använda bakåtknappen för att gå tillbaka och repetera avsnitt.