Hem Äspöutbildning_sv Äspöutbildning_eng Äspö entire facility Question 5

Äspö HRL entrance test

Question 5/12

In areas where helmet is required, you must wear;
Helmet with head torch.
Helmet with chin strap.