Hem Tillståndsprocessen igång på allvar

Boxar med tillståndsansökningarna som lämnats in till myndigheterna.

Tillståndsprocessen i gång på allvar

Den 1 juni var sista dagen för remissinstanser att skicka sina kompletteringskrav gällande SKB:s ansökan till Strålsäkerhets-myndigheten, SSM. Resultatet: en lång lista med synpunkter, från alltifrån kommuner och universitet till intresseorganisationer av olika slag, som nu ska sammanställas.

För SKB utgör detta ett av flera viktiga steg i den pågående tillståndsprocessen. Saida Laârouchi Engström, direktör på SKB, är glad men inte överraskad över att så många engagerat sig i frågan:

– Det känns riktigt bra, måste jag säga. Öppenheten och delaktigheten är väldigt viktig för oss och det faktum att många tar chansen att både granska och tycka till, det är oerhört glädjande. Men det är inte överraskande, det brukar vara många som vill tycka om och bidra till vår fråga, och det remissförfarande som nu äger rum liknar det som brukar användas när vi vart tredje år presenterar vårt forsknings- och utvecklingsprogram.

Kommer SKB att redan nu uttala sig om detaljerna i de remissyttranden som kommit in?

– Nej, vi gör inte det, och det är faktiskt av respekt för den formella tillståndsprövning som vi är mitt inne i. De som skickat in remissyttranden har gjort det direkt till myndigheten, inte till oss. Nu ska myndigheten ställa samman allt som kommit in och göra sin del, och först därefter kommer vi att få möjlighet att yttra oss. Vår tid kommer och det finns ingen anledning för oss att gå in och störa den processen i det här läget.

Det är över ett år sedan SKB lämnade in sina ansökningshandlingar, och nu är tillståndsprövningen i gång på allvar. Vad händer härnäst?

– Onsdagen den 13 juni presenterar den internationella expertgrupp från OECD:s kärnenergibyrå NEA sin slutrapport. De har under det gångna året granskat främst säkerhetsanalysen i vår ansökan, efter att ha blivit inbjudna av den svenska regeringen. Deras granskning, som skett under SSM:s ledning, utgör också en viktig milstolpe, och vi ser fram emot att få ta del av deras slutsatser.

Nyheter

Forsmarks hamn byggs ut för 200 miljoner kronor, ska möjliggöra hållbara sjötransporter till slutförvar

SKB vill bygga ut Forsmarks hamn för att möjliggöra hållbara transporter till och från de planerade slutförvarsprojekten. Den...

Publicerad: 25 maj 2023

Rekordstarkt stöd för slutförvar

Stödet för slutförvarsanläggningar i Östhammar och Oskarshamn är starkare än någonsin. Hela 86 procent av kommuninvånarna stö...

Publicerad: 8 maj 2023

Sverige och SKB får gott betyg av IAEA

Internationella atomenergiorganet, IAEA, har organiserat en internationell granskning av den svenska hanteringen av radioakti...

Publicerad: 4 maj 2023