Hem Strålning finns överallt

Strålning finns överallt

Många förknippar strålning i första hand med radioaktivitet från kärnavfall. Men att strålning är så mycket mer, och finns runt omkring oss hela tiden, stod klart när Olga German föreläste på SKB:s Östhammarskontor.

Kvinna i i profil i halvfigur. Foto: SKB.

Olga German, radioekolog från Vattenfall, föreläste om strålning på SKB:s kontor i Östhammar. Foto: SKB.

Vad är strålning egentligen? Och går det att leva utan att komma i kontakt med strålning? Det var några av de frågor Olga German både ställde och svarade på under kvällen. Hon är utbildad radioekolog och har arbetat som expert på området på Strålsäkerhetsmyndigheten, SKB och numera Vattenfall.

– Strålning är energi och värme, förklarade hon och visade var man kan påträffa strålningen. Strålning kommer från solen, från radon i byggmaterial eller i marken, från datorn och mobilen, från röntgenundersökningar, från solarium och brandvarnare med mera. Radioaktiva ämnen som avger strålning finns i små mängder i viss mat och inuti vår egen kropp.

Vissa mer utsatta

Medelsvenskens årliga stråldos ligger på 3,5 millisievert. Men det varierar beroende på vem man är och var man bor. Bland allmänheten är de som bor i radonhus eller solar mycket mer utsatta, men även till exempel renskötare som äter mycket renkött och svamp (innehåller små mängder cesium efter Tjernobylolyckan). I yrkeslivet gäller det läkare och sjukvårdspersonal som jobbar med farmakologi, samt piloter och flygvärdinnor. Det senare som en följd av kosmisk strålning från rymden. Även personer som genomgår olika slags medicinsk radiologisk diagnostik eller terapi utsätts för mer strålning än andra.

Men det här är inte nödvändigtvis något vi behöver oroa oss för. Det finns faktisk inga statistiska belägg alls för att strålning under 100 millisievert kan orsaka cancer. Forskarna utgår dock från beräkningar och säger att det kan finnas en viss ökad risk.

– Strålning är en svag cancerogen faktor men man ska undvika det så mycket som möjligt.

Viktigt ha respekt

Rädslan för strålning är stor och har ibland lett till åtgärder som kan ha gjort mer skada än nytta.

– Det finns exempel på folk som man flyttade från Tjernobyl till nya hus där det fanns radon som innebar högre strålning än vad som existerade i de områden man lämnat, berättade Olga German som själv kommer från Ukraina.

Men det är naturligtvis inte heller bra att nonchalera eventuella risker. På frågan om man behöver vara rädd eller inte svarade Olga.

– Man ska ha respekt och inte utsätta sig för mer strålning än nödvändigt. Medicinsk behandling med strålning ska till exempel alltid vara berättigad och utföras av professionella läkare och sjuksköterskor.

Och bland det absolut farligaste vi utsätter oss för finns solens strålar.

– I genomsnitt dör 400 människor varje år av malignt melanom i Sverige för att de solat för mycket.

Nyheter

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023

SKB publicerar uppdaterad analys om säkerhet efter förslutning för Kärnbränsleförvaret

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kä...

Publicerad: 22 februari 2023

Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisati...

Publicerad: 8 februari 2023