Hem Samarbete med Finland intensifieras
Delar av SKB:s styrelse samt vd Christopher Eckerberg träffade Posivas ledning och styrelse i Finland nyligen.

Samarbete med Finland intensifieras

Det positiva beskedet från motsvarigheten till Strålsäkerhetsmyndigheten i Finland kan ge en skjuts även till arbetet i Sverige. Samarbetet mellan länderna kommer nu att intensifieras ytterligare.

Finland kommer med största sannolikhet att bli det land i världen som först löser frågan om slutförvaring av högaktivt använt kärnbränsle. På plats i Olkiluoto i Euraåminne kommun finns redan en forskningsanläggning, Onkalo.

I slutet av 2012 ansökte företaget Posiva om att få utvidga anläggningen med deponeringstunnlar till ett slutförvar för använt kärnbränsle. Nu har alltså myndighetens granskning i Finland avslutats och det som återstår är ett beslut från regeringen, något som beräknas komma efter valet i april i år.

— Men frågan har inte varit politiskt känslig i Finland. Det finns sedan tidigare redan ett principbeslut både om valet av plats och om metod som samtliga partier då ställde sig bakom, berättar Johan Andersson enhetschef på avdelning Kärnbränsle på SKB.

”En skjuts framåt”

Finland tänker använda sig av samma metod som SKB i Sverige. I Strålsäkerhetscentralens, STUK:s, utlåtande till regeringen omnämns även SKB och företagets samarbete med Posiva. Metoden med tre barriärer – kopparkapseln, bentonitleran och urberget – utvecklades ursprungligen i Sverige på 1980-talet.

De senaste åren har även Posiva gjort stora utvecklingsinsatser. Samtidigt har samarbetet mellan de två länderna blivit allt mer intensivt och många projekt sker nu gemensamt.

— På SKB är vi väldigt glada över det här beslutet och jag är övertygad om att det kommer att innebära en skjuts framåt, inte bara för arbetet i Finland utan även i Sverige. Det är en stor fördel för oss att vi nu får draghjälp i de här frågorna, säger Johan Andersson.

Styrelser träffades

Delar av SKB:s styrelse var för en tid sedan i Finland och träffade Posivas ledning och styrelse. Man gjorde även ett studiebesök i Onkalo. Vid besöket betonade båda styrelserna hur positivt man ser på samarbetet.

– Utvecklingsarbetet är kostsamt och om vi samarbetar kan vi göra det både effektivt och bra. Det är företagens gemensamma vilja att det omfattande samarbete som redan finns nu ska utvecklas ytterligare, säger Johan Andersson.

Nyheter

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023

SKB publicerar uppdaterad analys om säkerhet efter förslutning för Kärnbränsleförvaret

I veckan har ni publicerat flera nya rapporter som tillsammans är en uppdaterad analys av säkerheten efter förslutning för Kä...

Publicerad: 22 februari 2023

Stort internationellt intresse för långtidsförsök på Äspö

Just nu pågår en internationell konferens under tre dagar på Äspölaboratoriet. Det är en bred uppslutning av olika organisati...

Publicerad: 8 februari 2023