Hem Byggstart för grodhotell
Niklas Heneryd övervakar bygget av en konstgjord övervintringsplats för gölgrodor i Forsmark. Foto: Eva Nevelius.

Byggstart för grodhotell

Vad behövs för att bygga ett grodhotell? Svar: grus, sten, torv, gamla grenar och jord. Fast den officiella benämningen på det SKB anlägger i närheten av bostadsområdet i Forsmark är en övervintringsplats för grodor.

Att SKB bygger ett grodhotell kan verka udda och har lockat till många glada skämt bland personalen i Forsmark. Men det är inte så märkligt som det låter. Konstgjorda övervintringsplatser för större vattensalamander, vattensnok och grodor är ingen egen SKB-uppfinning. Det existerar på ett antal andra platser i Sverige och i England bland annat.

– Det dök upp i diskussionen när vi pratade om vilka åtgärder man kan tänka sig för att förbättra möjligheterna för den hotade gölgrodan som finns här att överleva, berättar Niklas Heneryd, kvalitets- och miljöansvarig vid projekt Kärnbränsleförvaret på SKB i Forsmark.

Att se till att gölgrodorna på platsen kan leva vidare är också en skyldighet som företaget har enligt lag. Eftersom tre gölar där gölgrodor finns eller har funnits måste fyllas igen när Kärnbränsleförvaret byggs har SKB bland annat åtagit sig att skapa nya levnadsmiljöer i form av gölar åt grodorna. Fyra har grävts tidigare vintrar, två nya grävs nu i år.

Lite försöksverksamhet

– Gölgrodan är skyddad enligt artskyddsförordningen och finns med på den nationella rödlistan. Vårt projekt får inte ha negativ påverkan på den här hotade arten. Därför vidtar vi kompensatoriska åtgärder av det här slaget, säger Niklas Heneryd och tillägger att det viktigaste ändå är de nya gölarna.

– Att även anlägga ett grodhotell är en bonus och lite av en försöksverksamhet. När man gräver nya gölar vet man inte helt säkert att det finns bra platser i närheten där grodorna kan övervintra och därför skapar vi nu en sådan på konstgjord väg, säger Niklas.

Hur gör man då för att bygga ett förstklassigt grodhotell? Jo, först gräver man en grop och ser till att den blir dränerad med en grusbädd i botten. Därefter öser man på med sten, jord och lite gamla grenar. Till sist kommer högen på modiga två meter att täckas med jord.

– Kärnan ska vara frostfri. Det är därför den är så stor, berättar Niklas.

Check-in i september

Tanken är att gölgrodorna ska tycka att det här är en lämplig plats att krypa in i när höstmörkret sänker sig över Forsmark. Incheckning i september och utcheckning i maj skulle det kunna bli beroende på väder och vind. Därefter lär den närliggande gölen locka mer.

Grävskopa lägger grenar ovanpå en stenhög. Foto: Eva Nevelius

En grävskopa lägger grenar uppe på den stenhög som kommer att bli det nya grodhotellet. Foto: Eva Nevelius.

Båda de senaste två gölarna ligger så att vatten inte kan flöda in från havet, en lärdom som dragits efter anläggandet av de tidigare fyra gölarna. Det har nämligen visat sig att gäddor som vandrar in i gölarna i översvämningstider kan decimera beståndet av gölgroda.

SKB kommer framöver att följa samtliga gölars utveckling när det gäller vattenkvalitet, vegetation och förekomst av gölgroda och jämföra med ett antal referensgölar i området. Allt för att kunna bedöma om åtgärderna varit lyckade.

TEMA NATUR
Här kan du läsa mer om naturen i Forsmark och de skyddsvärda arter som lever där, till exempel den norduppländska gölgrodan.
Tema natur

 

Nyheter

SKB ny ägare av Forsmarks hamn

Första april tar SKB över Forsmarks hamn från tidigare ägaren Forsmarks Kraftgrupp, FKA. SKB planerar bland annat att bygga y...

Publicerad: 30 mars 2023

SKB bjuder in till samråd

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande ytterligare åtgärder och...

Publicerad: 22 mars 2023

Med fokus på en hälsosam och säker arbetsmiljö

”Personal, hälsa och säkerhet” är ett av fokusområdena i SKB:s hållbarhetsprogram även kallad Färdplan för hållbart byggande ...

Publicerad: 28 februari 2023