Etikett: SFR

Filtrera
Detaljprojektering för utbyggnad inleds
Det blir WSP tillsammans med Golder och Amberg som kommer att genomföra detaljprojekteringen inom område berg för utbyggnaden av det existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. — Detaljprojekteringen är ett viktigt steg framåt för att vi ska vara redo att bygga när vi…

Publicerad: 24 maj 2021

Östhammar ger klartecken för utbyggnad av befintligt slutförvar
Bilden är ett fotomontage över Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning i berget under havet, den blå visar den planerade utbyggnaden. Östhammars kommun säger ja till SKB:s ansökan om att bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktiv…

Publicerad: 27 april 2021

SFR byggs ut för att ta emot rivningsavfall från kärnkraftverken
Klas Källström, projektledare på SKB, ser fram emot vetobeslutet. ”Det är viktigt att det kommer så att vi kan påbörja arbetet med utbyggnaden av SFR”, säger han. Foto: Mikael Wallerstedt. SKB har ansökt om att få bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. "Utbyggnaden …

Publicerad: 20 april 2021

Historiskt avfall i SFR tas upp
SKB planerar att ta upp historiskt, radioaktivt avfall från SFR i Forsmark innan anläggningen byggs ut. Syftet är att kontrollera innehållet och vid behov paketera om det innan det deponeras på nytt. Detta har SKB i dag meddelat Strålsäkerhetsmyndigheten. Bakgrunden är att en typ av historiskt avfal…

Publicerad: 30 november 2020

SKB-anläggningar kan drivas strålsäkert
SKB har förutsättningar att driva Clab och SFR strålsäkert fram till 2028. Det beskedet lämnade Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, på måndagen. Företag som har tillstånd att inneha eller driva en kärnteknisk anläggning måste vart tionde år göra en helhetsbedömning av anläggningens strålsäkerhet. SKB lä…

Publicerad: 22 september 2020

Inbjudan till samråd
Svensk Kärnbränslehantering AB bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande uttag av havsvatten i Forsmark, Östhammars kommun. Uttaget av havsvatten från Öregrundsgrepen syftar till att försörja planerade anläggningar i Forsmark – Slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnade…

Publicerad: 16 september 2020

Milstolpe passerad för utbyggnaden av SFR
SKB har i dagarna bemött Mark- och miljödomstolens och Strålsäkerhetsmyndighetens yttranden om utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Det betyder att prövningen, som nu ligger på Miljödepartementets bord, är ett steg närmare ett avgörande. Klas Källström, avdelningsspecia…

Publicerad: 28 maj 2020

Dubbelt godkänt för SKB:s slutförvarsansökan
Den blå delen visar den planerade utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. Mark- och miljödomstolen tillstyrker SKB:s ansökan om att bygga ut det existerande Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Sedan tidigare har också Strålsäkerhetsmyndigheten l…

Publicerad: 13 november 2019

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner ansökan att bygga ut SFR
Den blå delen visar den planerade utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR. SKB:s ansökan om att bygga ut det existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark har godkänts av Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM. Myndigheten har granskat ansökan och yttra…

Publicerad: 23 oktober 2019

Begränsade miljökonsekvenser från utbyggt SFR
Fotomontage av området runt Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, under byggskedet. Foto/Illustration: SKB. SKB har under många år utrett och analyserat vilka tänkbara miljöeffekter ett utbyggt SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, skulle kunna leda till. Under huvudförha…

Publicerad: 26 september 2019