Etikett: östhammar

Filtrera
Starkt stöd för att godkänna slutförvaret
En ny Novus-undersökning visar att 82 procent av kommuninvånarna i Östhammar säger ja till ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Nästan nio av tio tycker också att regeringen bör tillåta byggnationen av ett slutförvar. – Kommuninvånarna i Östhammar ställer sig bakom slutförvaret och anse…

Publicerad: 19 maj 2021

Östhammar ger klartecken för utbyggnad av befintligt slutförvar
Bilden är ett fotomontage över Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning i berget under havet, den blå visar den planerade utbyggnaden. Östhammars kommun säger ja till SKB:s ansökan om att bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktiv…

Publicerad: 27 april 2021

Löften för klimatet och miljön
SKB har tecknat hållbarhetslöften om minskad klimatpåverkan och åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. Hållbarhetslöften ingår i Länsstyrelsen i Uppsalas satsning Färdplan för ett hållbart län. – Det här är framtidsfrågor som vi arbetat med länge. Men nu vill vi lyfta det ännu mer och ök…

Publicerad: 13 november 2020

Kommunfullmäktige i Östhammar röstar om slutförvaret – ja som utgångspunkt
Östhammars kommunfullmäktige kommer att hålla ett extra kommunfullmäktigemöte den 13 oktober då kommunens inställning i vetofrågan för Kärnbränsleförvaret ska avgöras. Vid en presskonferens den 23 september meddelades att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår ett ja till etableringen av slutförvar…

Publicerad: 24 september 2020

Världsunika byggprojekt planeras
Så fort SKB får klartecken kommer det att byggas och grävas i Forsmark. De planerade byggprojekten är inte bara en viktig investering för en tryggare framtid, de innebär också en stor ekonomisk investering som kommer att ge många arbetstillfällen i Östhammars kommun. Två riktigt stora projekt planer…

Publicerad: 1 september 2020

Stort intresse för SKB:s uppdrag och framtid
Den senaste veckan har SKB medverkat i en rad olika branschnätverk och arbetsmarknadsdagar. Allt för att vi vill sprida kunskapen om vårt viktiga uppdrag och för att öka intresset inför framtida rekryteringar. Vi fanns på plats på Chalmers arbetsmarknadsdagar, där drygt 120 studenter kom och lyssnad…

Publicerad: 13 februari 2020

SKB uppmärksammar Geologins dag
Geologi är ett kunskapsområde som är starkt förknippat med SKB:s verksamhet. Därför uppmärksammar vi varje år Geologins dag med arrangemang i Oskarshamn (7/9) och Östhammar (14/9). På Fredriksbergs herrgård i Oskarshamn (bilden ovan) berättar geologen Jan Mikaelsson och lokalhistorikern Thomas Green…

Publicerad: 5 september 2019

SKB trappar upp och rekryterar inför byggstart
Alla tillstånd är inte klara, men om och när de kommer vill SKB vara redo för byggstart av Kärnbränsleförvaret i Forsmark. En bemanningsplan har därför tagits fram för den kommande femårsperioden. Men konkurrensen om arbetskraften ökar. Därför inleds nu ett samarbete, med andra stora aktörer i kommu…

Publicerad: 29 mars 2019

SKB bemöter yttranden om utbyggnaden av SFR
Bilden är ett fotomontage över Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning under havet, den blå visar den planerade utbyggnaden. Foto: Lasse Modin. Illustration: LAJ Illustrationer. I dag lämnar SKB sitt svar till Mark- och miljödomstole…

Publicerad: 19 december 2018

SKB finns med på Framtidsveckans avslutning
SKB är ett av de företag och organisationer som är med när Östhammars kommun avslutar sin framtidsvecka på nyinvigda kulturhuset Storbrunn lördagen den 22 september. SKB finns på plats i form av kommunikatör Hanna Karlsson, en frågesport och en spännande tidslinje. – Både frågesporten och tidslinjen…

Publicerad: 21 september 2018