Etikett: internationellt

Filtrera
Stort intresse för geosfärslaboratorium
Från klimatproblematik till mikrober i underjorden. Ja, det var både bredd och djup på diskussionerna när 100-talet forskare träffades i Oskarshamn 7-8 november. Det var den första årliga konferensen för det nationella geosfärslaboratoriet, NGL, som enligt planerna ska utvecklas med Äspölaboratoriet…

Publicerad: 13 november 2013

Nya reaktorer rubbar inte slutförvarsplaner
Hallå där, Hans Forsström, SKB International AB. Du har i en rapport tittat närmare på utvecklingen av fjärde generationens kärnkraft och även analyserat hur det svenska systemet för hantering av använt kärnbränsle skulle kunna påverkas av ny kärnkraftsteknik. Fjärde generationens kärnkraft, vad är …

Publicerad: 14 oktober 2013

Internationella geologer på studiebesök
SKB:s planer på ett slutförvar för använt kärnbränsle väcker intresse ute i världen. Nyligen besökte en grupp geologer från det europeiska nätverket EFG, European Federation of Geologists, Forsmark för att få veta mer om SKB:s platsundersökningar och om den svenska metoden KBS-3. Hur många hål har n…

Publicerad: 11 juni 2013

Modaria räknar med naturen
Hur mycket påverkar växthuseffekten nästa istid? Hur skalar man ner en världsomspännande modell för klimatet till att gälla för en specifik plats? Och vilka konsekvenser får förändringar av klimatet för utsläppen av radioaktiva ämnen från ett slutförvar? Det är några av de frågor som IAEA:s program …

Publicerad: 11 juni 2013

Japaner filmar på SKB
The Nuclear Waste Management Organisation, Numo, SKB:s motsvarighet i Japan, gjorde ett besök i Sverige under några dagar i slutet av maj. De hade med sig ett filmteam och en tolk och gjorde filmade intervjuer både med flera av SKB:s sakkunniga och med kommunala företrädare och medborgare i Oskarsha…

Publicerad: 31 maj 2013

Hur mår egentligen Östersjön?
Östersjön är världens största bräckvattenhav. Blandningen av söt- och saltvattenarter är unik.Under flera decennier påverkades miljön negativt av människans aktiviteter, men det pågår ett intensivt arbete från olika håll, för att försöka vända utvecklingen. Vid ett kunskapsseminarium arrangerat av S…

Publicerad: 22 april 2013

Ambassadbesök i Forsmark
Personal från ett 50-tal utländska ambassader besökte SKB i Forsmark på onsdagen. Botswana, Malaysia, Iran, Japan, Ukraina och Albanien fanns bland de länder som var representerade. Och intresset var stort för det sätt som Sverige tar hand om sitt kärnavfall på. Hans Forsström från SKB:s dotterbolag…

Publicerad: 13 december 2012

Högt betyg från internationella granskare
Michael Sailer Från Tyskland är ordförande för granskningsgruppen. Foto: Lasse Modin Ett moget forskningsprogram som samtidigt är innovativt och tillämpar bästa möjliga teknik. Så lyder omdömet i slutrapporten från den internationella expertgrupp, som under ett års tid granskat delar av underlaget t…

Publicerad: 13 juni 2012

Ursprungsbefolkning viktig i Kanada
Samtal mellan NWMO:s representanter och ursprungsbefolkning i New Brunswick i Kanada. Ursprungsbefolkningen kan spela en avgörande roll när Kanada väljer en plats för ett slutförvar för använt kärnbränsle. 15 kommuner runt om i landet har anmält sitt intresse för att veta mer om en sådan anläggning.…

Publicerad: 16 april 2012

Spanien väljer plats för mellanlager
Så här är det tänkt att det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle och högaktivt avfall som Enresa planerar att bygga i Spanien ska se ut. Efter en sju år lång process har Spanien valt plats för ett mellanlager för använt kärnbränsle och högaktivt avfall. Anläggningen kommer att ligga i den li…

Publicerad: 22 februari 2012