Etikett: forsmark

Filtrera
Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 10 september 2021

Osäkerhet kring den fortsatta processen för mellanlagret och slutförvaret
Regeringen beslutade den 26 augusti att bryta ut mellanlagringen ur SKB:s ansökan om ett heltäckande slutförvarsystem. Ärendet ligger nu hos Strålsäkerhetsmyndigheten och Mark- och miljödomstolen för vidare prövning. Läget kring den domstolsprocess som väntar i nästa steg av tillståndsprövningen är …

Publicerad: 8 september 2021

Detaljprojektering för utbyggnad inleds
Det blir WSP tillsammans med Golder och Amberg som kommer att genomföra detaljprojekteringen inom område berg för utbyggnaden av det existerande slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. — Detaljprojekteringen är ett viktigt steg framåt för att vi ska vara redo att bygga när vi…

Publicerad: 24 maj 2021

Östhammar ger klartecken för utbyggnad av befintligt slutförvar
Bilden är ett fotomontage över Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall i Forsmark. Den grå delen till höger är befintlig anläggning i berget under havet, den blå visar den planerade utbyggnaden. Östhammars kommun säger ja till SKB:s ansökan om att bygga ut Slutförvaret för kortlivat radioaktiv…

Publicerad: 27 april 2021

Historiskt avfall i SFR tas upp
SKB planerar att ta upp historiskt, radioaktivt avfall från SFR i Forsmark innan anläggningen byggs ut. Syftet är att kontrollera innehållet och vid behov paketera om det innan det deponeras på nytt. Detta har SKB i dag meddelat Strålsäkerhetsmyndigheten. Bakgrunden är att en typ av historiskt avfal…

Publicerad: 30 november 2020

Löften för klimatet och miljön
SKB har tecknat hållbarhetslöften om minskad klimatpåverkan och åtgärder för att stärka den biologiska mångfalden. Hållbarhetslöften ingår i Länsstyrelsen i Uppsalas satsning Färdplan för ett hållbart län. – Det här är framtidsfrågor som vi arbetat med länge. Men nu vill vi lyfta det ännu mer och ök…

Publicerad: 13 november 2020

Han förbereder starten av ett av Sveriges största infrastrukturprojekt
"I vår tidsplan räknar vi med ett regeringsbeslut i slutet av året eller i början av nästa", säger Ulf Erikson som leder ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. Foto: Mikael Wallerstedt. Kärnbränsleförvaret blir ett av de största infrastrukturprojekt som genomförts i Sverige. Det är också ett …

Publicerad: 9 oktober 2020

Dykare inventerar bottenmiljöer
Forsmark är genom SKB en av de mest dokumenterade platserna i världen. Nu kan även havsbottnen i närheten av Stora Asphällan och Söderviken läggas till de undersökta områdena. Där gjorde häromveckan Sveriges Vattenekologer på uppdrag av SKB undersökningar och karteringar. SKB överväger att använda h…

Publicerad: 24 september 2020

Inbjudan till samråd
Svensk Kärnbränslehantering AB bjuder härmed in till samråd enligt 6 kap. miljöbalken gällande uttag av havsvatten i Forsmark, Östhammars kommun. Uttaget av havsvatten från Öregrundsgrepen syftar till att försörja planerade anläggningar i Forsmark – Slutförvaret för använt kärnbränsle och utbyggnade…

Publicerad: 16 september 2020

Världsunika byggprojekt planeras
Så fort SKB får klartecken kommer det att byggas och grävas i Forsmark. De planerade byggprojekten är inte bara en viktig investering för en tryggare framtid, de innebär också en stor ekonomisk investering som kommer att ge många arbetstillfällen i Östhammars kommun. Två riktigt stora projekt planer…

Publicerad: 1 september 2020