Hem Press java

Clab

Ladda ner (451 MB)

I Clab mellanlagras Sveriges använda kärnbränsle i väntan på att slutförvaret ska bli klart att tas i drift.

SFR

Ladda ner (152 MB)

Det mesta av avfallet som förvaras i SFR är driftavfall från de svenska kärnkraftverken.

Kärnbränsleförvaret

Ladda ner (595 MB)

Film som visar hur det använda kärnbränslet hanteras idag och hur  slutförvaringen ska gå till.

Clink

Ladda ner (682 MB)

Inkapslingsanläggningen Clink är tänkt att byggas i direkt anslutning till mellanlagret Clab.

Äspölaboratoriet

Ladda ner (421 MB)

Äspölaboratoriet är en generalrepetition inför byggandet av Kärnbränsleförvaret.

Kapsellaboratoriet

Ladda ner (446 MB)

Kapsellaboratoriet är centrum för utvecklingen av tekniken som ska användas vid inkapslingen.

Spent Fuel Repository

Download (595 MB)

Clink

Download (682MB)