Hem Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv

Filtrera nyheter

Ny kostnadsberäkning inlämnad

SKB har på reaktorägarnas uppdrag lämnat in en ny kostnadsberäkning som redovisar de återstående kostnaderna för det svenska kärnavfallsprogrammet. Det är reglerat i finansieringsförordningen att uppdaterade kostnadsberäkningar för kärnavfallsprogrammet ska upprättas återkommande vart tredje år och ...

Publicerad: 2022-09-30

SKB presenterar nytt forskningsprogram

SKB:s forskning och teknikutveckling kommer att fortsätta också när de stora slutförvarsprojekten ska genomföras. Kommande insatser presenteras nu i ett nytt Forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogra, Fud 2022, som lämnats till Strålsäkerhetsmyndigheten för granskning. SKB redovisar vart tr...

Publicerad: 2022-09-29

Remissrunda klar för utbyggt SFR

SKB har nu bemött remissinstansernas synpunkter på våra villkorsförslag. Nästa steg är att domstolen kungör villkorsförhandlingen och bestämmer förhandlingsordning.

Publicerad: 2022-09-16

Ny prognos för SKB:s mellanlager underlättar kärnkraftverkens elproduktion

Enligt tidigare prognoser skulle SKB:s mellanlager Clab nå nuvarande tillståndstak om 8 000 ton använt kärnbränsle i december 2023. Detta riskerade att påverka elproduktionen på kärnkraftsreaktorerna negativt. En ny prognos visar nu att mellanlagret når tillståndstaket i mars 2024 istället, vilket f...

Publicerad: 2022-09-16

Sommar på SKB

I sommar deltar SKB tillsammans med Forsmarks Kraftgrupp i ”Sommar i Forsmark” och turistar du i Oskarshamnstrakten välkomnar vi er till Äspö och Äspöstigen. I Forsmark hjälper SKB till att bemanna turistinformationen under veckorna 27 - 29. I år är även de guidade turerna tillbaka, du kan besöka he...

Publicerad: 2022-06-27

Domstolen ger tillstånd för utökad mellanlagring i Clab

Mark- och miljödomstolen har i dag meddelat SKB miljötillstånd att utöka mängden använt kärnbränsle i mellanlagret Clab från 8 000 ton till 11 000 ton. Samtidigt fortsätter tillståndsprövningen enligt kärntekniklagen. SKB:s vd Johan Dasht. Foto: Mikael Wallerstedt. – Miljötillståndet är ett viktigt ...

Publicerad: 2022-06-22

Forsmarks fladdermusfauna undersöks

Fladdermössen förknippas med alltifrån vampyrer till magi, men är egentligen nyttodjur. Varför är SKB så intresserade?

Publicerad: 2022-06-20

Rekordstarkt stöd för slutförvar i Forsmark

En ny Novus-undersökning visar att 84 procent av invånarna i Östhammars kommun är för ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Det är det högsta resultatet sedan opinionsmätningarna började göras, 2013.  – Det starka stödet sammanfaller med att regeringen nyligen godkänt våra slutförvarspla...

Publicerad: 2022-06-02

Villkorsförhandling om utökad mellanlagring inleds i Oskarshamn

Nästa steg i tillståndsprövningen för att få lagra in mer använt kärnbränsle i mellanlagret Clab är den villkorsförhandling i mark- och miljödomstolen som äger rum i Oskarshamn den 24–25 maj. Eftersom det inte får bli fullt i mellanlagret innan Kärnbränsleförvaret i Forsmark är klart att tas i bruk ...

Publicerad: 2022-05-23

Minskat klimatavtryck med ny bränslemix

SKB:s transportfartyg m/s Sigrid kommer att börja köras med en inblandning av tio procent icke-fossilt HVO-bränsle. Åtgärden är mer långtgående än de krav som diskuteras på EU-nivå och innebär en märkbar minskning av SKB:s totala klimatavtryck. Ulrika Broman, driftchef SKB. Foto: Mikael Wallerstedt ...

Publicerad: 2022-05-09