Hem Villkorsprövning för utbyggt SFR

Villkorsprövning för utbyggt SFR

I morgon, 29 november, inleds nästa steg i tillståndsprövningen för utbyggnaden av Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR i Mark- och miljödomstolen i Nacka.

Sedan regeringens beslut i december 2021 om tillstånd enligt kärntekniklagen och tillåtlighet enligt miljöbalken har ärendet gått tillbaka till Mark- och miljödomstolen, som nu ska sätta villkor enligt miljöbalken, och Strålsäkerhetsmyndigheten, som beslutar om tillståndsvillkor enligt kärntekniklagen och strålskyddslagen.
I mars 2022 lämnade SKB in underlag till Mark- och miljödomstolen inför den fortsatta villkorsprövningen enligt miljöbalken och remisstiden för dessa löpte ut i slutet av juni. SKB bemötte remissinstansernas synpunkter på villkorsförslagen i september och nu är det dags för villkorsförhandling och därefter fastställer domstolen villkoren i en dom.

Förhandlingen pågår 29 november till 1 december och hålls i domstolen i Nacka. Utöver villkoren för utbyggnaden av SFR kommer även frågan om SKB:s havsvattenuttag att prövas av domstolen. SKB har ansökt om att få ta ut havsvatten för att kunna säkerställa att det finns tillräckligt med vatten att använda vid utbyggnad och fortsatt drift av SFR. Detta på grund av att tillgången till sötvatten är begränsad i kommunen, något som också Östhammars kommun fört fram under tillståndsprocessen.

När SKB har en miljödom och nästa steg enligt kärntekniklagen är godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten kan utbyggnaden starta. Byggnationen uppskattas pågå under sex år.

Nyheter

Säker, hållbar och effektiv drift på SKB:s anläggningar

SKB har två kärntekniska anläggningar i drift, Mellanlagret för använt kärnbränsle, Clab, och Slutförvaret för kortlivat radi...

Publicerad: 18 januari 2023

Miljödom för utbyggnad av SFR

SKB har i dag fått miljötillstånd för utbyggnad av slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, SFR, i Forsmark. Domen medd...

Publicerad: 21 december 2022

Deldom i artskyddsärendet

När det visade sig att tre gölar måste fyllas igen vid bygget av Kärnbränsleförvaret i Forsmark begärde SKB dispens från arts...

Publicerad: 19 december 2022